Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Gentiaan College
  Gentiaanstraat 804
  7322 CZ Apeldoorn
  T 055 - 368 95 80
  info@GentiaanCollege​.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leerklimaatonderzoek

 • In het voorjaar van 2018 heeft de het Gentiaan college in samenwerking met de Hogeschool Leiden onderzoek gedaan naar het leerklimaat dat wordt ervaren door de leerlingen.
Het leerklimaat is bepalend voor de sociaal-emotionele- en persoonlijkheidsontwikkeling van leerlingen en een voorwaarde voor didactische ontwikkeling. ​In het onderzoek door Dr. G.H.P van der Helm, drs. Karin Putman en drs. Geke Klapwijk is gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten.

Uit de resultaten is gebleken dat binnen het Gentiaan College in vergelijking tot andere scholen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag, een zeer positief leerklimaat aanwezig is. Docenten zijn volgens de leerlingen zeer responsief naar leerlingen, houden goed rekening met de beperkingen van de leerlingen en streven naar een goede ontwikkeling binnen de mogelijkheden van de individuele leerlingen en deze rapporteren dan ook veel groei. Er is sprake van minder disruptief gedrag (schelden, pesten e.d.) en een goede leeratmosfeer. De leerlingen voelen zich dan ook heel veilig op school. Het is een heel bijzondere prestatie van de leerkrachten om een dergelijk klimaat in de klas en op school neer te zetten.

Het Gentiaan C​ollege streeft ernaar regelmatig leerklimaatonderzoek te doen om deze kwetsbare groep leerlingen datgene te kunnen bieden wat ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en de docenten van de school daarin te ondersteunen. Tevens worden er in samenwerking met de Hogeschool Leiden in de toekomst door middel van praktijkgericht onderzoek in samenwerking met de leerkrachten gezocht naar antwoorden op dringende vragen vanuit de beroepspraktijk.

Dr. Peer van der Helm is lector aan het Expertisecentrum Jeugd bij de Hogeschool Leiden, drs. Karin Putman en drs. Geke Klapwijk coördineren vanuit het Expertisecentrum Jeugd de onderzoeken.​

nieuws

:

Help (nieuw venster)