Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Gentiaan College
  Gentiaanstraat 804
  7322 CZ Apeldoorn
  T 055 - 368 95 80
  info@GentiaanCollege​.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

NIeuwe scholen in Apeldoorn

 • Per 1 augustus hebben de Apeldoornse scholen Gentiaan College en SO Markerichtersveld zich aangesloten bij De Onderwijsspecialisten.
 
​Het Gentiaan College biedt speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 20 jaar die op dit moment geen passend onderwijs kunnen volgen op een reguliere school. SO Markerichtersveld is een school voor leerlingen van 4 tot en met 13 jaar voor wie extra ondersteuning binnen het regulier onderwijs niet toereikend is. "De overdracht betekent dat we kunnen bijdragen aan het behoud van voortgezet speciaal onderwijs in de regio Apeldoorn", aldus Wim Ludeke, bestuursvoorzitter van De Onderwijsspecialisten.
 
Sinds dit schooljaar is de Van Voorthuysenschool gevestigd in het Gentiaan College. De besturen van De Onderwijsspecialisten en de Van Voorthuysenschool hebben eerder intentieverklaring voor samenwerking getekend. Met deze intentieverklaring hebben de besturen van beide stichtingen aangegeven toe te willen werken naar het bundelen van hun specifieke kennis over leerlingen met een speciale (onderwijs) behoefte. De Van Voorthuysenschool is een speciale school voor leerlingen met een verstandelijke- en/of meervoudige beperking in de leeftijd van 4-20 jaar. Het gaat om leerlingen die moeite hebben met leren op alle gebieden.
 

nieuws

:

Help (nieuw venster)