Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Gentiaan College
  Gentiaanstraat 804
  7322 CZ Apeldoorn
  T 055 - 368 95 80
  info@GentiaanCollege​.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Huisvesting

 • Leerlingen tussen de 12 en 20 jaar die vanwege gedragsproblemen niet in hun kracht staan in het regulier onderwijs, kunnen bij ons voortgezet speciaal onderwijs volgen op twee locaties.

Gentiaanstraat

Hier bieden we de opleidingsrichtingen: Arbeidsmarktgericht onderwijs (AMG), vmbo Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo BB), vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo KB), vmbo Theoretische Leerweg (vmbo TL), havo, vwo en mbo 1/Entree.


Laan van Mensenrechten

Op de Laan van Mensenrechten is onze Travo gevestigd. De Travo is een onderwijssetting waarin leerlingen de laatste twee jaar van de havo kunnen volgen in samenwerking met het Aventus Lyceum​​​.​

Huisvesting

:

Help (nieuw venster)