Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Gentiaan College
  Gentiaanstraat 804
  7322 CZ Apeldoorn
  T 055 - 368 95 80
  info@GentiaanCollege​.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

leerlingen

 • Op het Gentiaan College kunnen leerlingen de volgende niveaus en richtingen volgen:
 

Arbeidsgericht onderwijs - AgO

 
Wij bieden Arbeidsgericht onderwijs, dit is bestemd voor leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid of het uitstroomprofiel dagbesteding. Ook leerlingen in leerroute 2 tot en met 4 (voorheen Cluster 3/ZMLK) vinden op het Gentiaan College een plek om zich te ontwikkelen.
 

Het arbeidsgericht onderwijs duurt vier tot zes jaar. Binnen deze richting zijn er meerdere mogelijkheden voor uitstroom en het behalen van theorie- en praktijkcertificatenwaarbij we aansluiten hierbij op de onderwijsbehoefte van de leerling. 

 

 

 

Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo BB) en Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo KB) 

 

Na de onderbouwperiode van twee jaar waarin leerlingen zich oriënteren op de verschillende richtingen kiezen leerlingen de laatste twee jaar een richting. We 

 

bieden de volgende richtingen:  
 - bouw, wonen, interieur (BWI); 

- economie en ondernemen (E&O); 

 

- horeca, bakkerij, recreatie (HBR); 

 

- groen (mbo Entree). 
 

 

Soms is het behalen van een volledig diploma niet haalbaar voor een leerling. We bieden dan een traject op maat. Dit kan bijvoorbeeld een combinatieprofiel, leerwerktraject of het doorstromen naar een Entree-opleiding zijn. 
 

 

Vmbo Theoretische Leerweg (vmbo TL) 

 

Na de onderbouwperiode van twee jaar, kiest de leerling in de bovenbouw een sector met een bijbehorend vakkenpakket. Binnen het Gentiaan College zijn de volgende sectoren mogelijk: 

 

- zorg en welzijn 

 

- techniek 

 

- economie 

 

- landbouw 

 

 

 

Havo/vwo 

 

Leerlingen kunnenehavo en vwo volgen tot en met het derde leerjaar. Hierna kijken we bij havoleerlingen of de leerling door kan stromen naar de Travo-klas (havo 4 en havo 5) op ROC Aventus (locatie Laan van de Mensenrechten).  

 

Voor havo en vwo geldt dat het mogelijk is om via de LINK-klassen het diploma te halen op het Gentiaan College. Voor leerlingen met voldoende vaardigheden wordt onderzocht of er een mogelijkheid is om over te stappen naar regulier onderwijs.  

 

 

 

LINK-klassen 

 

De LINK-klassen zijn er voor leerlingen die door uiteenlopende omstandigheden niet in staat zijn 

 

onderwijs te volgen in een van de andere klassen van het Gentiaan College. Leerlingen volgen hun eigen programma en hun eigen tempo. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van onderwijs op afstand via IVIOLeerlingen met een beperkte belastbaarheid, kunnen hier hun schoolgang opbouwen. Er wordt in deze klassen intensief samengewerkt met zorgaanbieders. 

 

 

 

Mbo Entree opleiding 

Op het Gentiaan College is er de mogelijkheid om een Entree-opleiding te volgen in de richtingen: 

 

- entree Assistent Horeca facilitair (in samenwerking met ROC Aventus) 

 

- entree Bouw (in samenwerking met ROC Aventus 

 

- - entree Dienstverlening en Zorg (in samenwerking met ROC Aventus) 

 

entree Assistent opleiding Groen  (in samenwerking met AOC Oost) 

 

 

 


 

 

 

 
 

 

leerlingen

:

Help (nieuw venster)