Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Gentiaan College
  Gentiaanstraat 804
  7322 CZ Apeldoorn
  T 055 - 368 95 80
  info@GentiaanCollege​.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Groepen

 • Het Gentiaan College biedt onderwijs en ondersteuning aan leerlingen in leerroute 2 tot en met 7.

Leerroute 2 tot en met 5 is gericht de uitstroomprofielen Arbeid en Dagbesteding.

Leerroutes 6 en 7 zijn gericht op het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs, bij bieden hiervoor de niveaus aan:

- vmbo basis/kader

- vmbo theoretische leerweg

- havo 

- atheneum onderbouw

Er wordt uitgegaan van de kwaliteiten en talenten van de leerling zodat deze goed voorbereid wordt op een zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. 

Leerlingen worden zoveel mogelijk ingedeeld op niveau/leerroute.

Binnen alle leerlijnen krijgen de leerlingen zowel theorie- als praktijkvakken. Het programma sluit zo veel mogelijk aan bij het regulier onderwijs. Wij proberen elke leerling te plaatsen binnen de richting van zijn keuze, maar de onderwijsbehoefte van de leerling is hierbij leidend. 

 
 

 ​

groepen

:

Help (nieuw venster)