Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • Gentiaan College
  Gentiaanstraat 804
  7322 CZ Apeldoorn
  T 055 - 368 95 80
  info@GentiaanCollege​.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Sport en cultuur

 • Cultuur- en bewegingsonderwijs Alle klassen hebben minimaal 2x in de week gym. Bewegen is heel belangrijk. Het is meer dan sportief bezig zijn. Het is een middel om te werken aan sociaal emotionele competenties en een doel om beter te leren bewegen.
v.l.n.r. Margot Gijzen (vakdocent bewegingsonderwijs), Lianne Drenth (vakdocent bewegingsonderwijs, combinatiefunctionaris en coördinator Special Heroes), Richard van Berkum (vakdocent bewegingsonderwijs)

 

De sportfaciliteiten op de school zijn zeer goed. We hebben twee sportzalen, een fitnessruimte en een Dojo. Naast de lessen bewegingsonderwijs biedt het Gentiaan College ook extra gymlessen voor leerlingen met specifieke hulpvragen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld Rots en Water als weerbaarheidstraining. Bijna alle docenten bewegingsonderwijs zijn hierin geschoold. Wanneer er ruimte is binnen het rooster van de docenten bewegingsonderwijs, zijn dit middelen die van uit de Commissie voor de Begeleiding kunnen worden ingezet voor onze leerlingen. Meer informatie over het bewegingsonderwijs op onze school vindt u in onze schoolgids die u hier kunt downloaden.


Special Heroes

Het SO Markerichtersveld en het Gentiaan College zijn beide Special Heroes scholen. Beide scholen hebben SH Sport geborgd. Sinds dit schooljaar komt hier ook Special Heroes Art bij.
Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. In het programma staan de leerlingen en hun sport –en cultuurwensen centraal.
Via een vaste methodiek krijgen leerlingen kennismakingsactiviteiten aangeboden van lokale sport- en cultuuraanbieders. Samen gaan ze op zoek naar een vrijetijdsbesteding voor nu en in de toekomst. En daarbij is heel veel mogelijk: muziek, Art Lab, hockey, voetbal, dans, atletiek en nog veel meer! Meer informatie vindt u op de website van Special Heroes, www.specialheroes.nl .
 

links: Lianne Drenth (vakdocent bewegingsonderwijs, combinatiefunctionaris en coördinator Special Heroes), rechts: Teunie Bastiaan vakdocent BEVO en coördinator muziek impuls en Special Heroes Art.

Certificaat Sport en Bewegen en Sport

Naast dat we een Special Heroes school zijn hebben we ook het themacertificaat van Bewegen en Sport van het vignet de gezonde school gekregen. Binnen dit thema stimuleren we een actieve leefstijl onder leerlingen.
 

Muziekproject

Sinds 2016 doen we mee aan een muziekproject. We bieden lessen aan uit de Methode 1,2,3, zing. Dit i.v.m. de doorgaande leerlijn SO en VSO. Dit jaar gaan we starten met het programma soundtrap (VSO). We worden hierin begeleid door muziekdocenten van Gigant.
 

Combinatiefunctionaris

Sinds half november 2013 heeft het VSO en het SO in Apeldoorn een combinatiefunctionaris. Deze functionaris voert naast het geven van bewegingsonderwijslessen ook andere sport/vrije tijd ondersteunende taken uit. Zo kan de combinatiefunctionaris helpen bij:
• het stimuleren van activiteiten op school voor leerlingen, waardoor zij kennismaken met diverse activiteiten die zij mogelijk ook in hun vrije tijd zouden kunnen ondernemen;
• het vinden van een geschikte (sportieve) vrije tijdsbesteding voor kinderen. Wat zou een sport zijn die bij mijn zoon/dochter past;
• adviseren bij welke vereniging er een goede plek zou kunnen zijn om de gewenste sport te beoefenen;
• begeleiden van kinderen en ouders in de stap naar een vereniging toe;
• ondersteunen van de vereniging, indien gewenst bij het werken met kinderen uit onze doelgroep;
• opbouwen en onderhouden van een netwerk in de omgeving met organisaties die een rol kunnen
• spelen bij de invulling van de vrije tijd.
 
Heeft u vragen over de vrijetijdsinvulling van uw zoon/dochter? Neem dan contact op met Danny Bekkers (SO) of Lianne Drenth (VSO). Dit kan via de groepsdocent of rechtstreeks.
 

Sport en Cultuur

:

Help (nieuw venster)