Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Gentiaan College
  Gentiaanstraat 804
  7322 CZ Apeldoorn
  T 055 - 368 95 80
  info@GentiaanCollege​.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Stage

 • In de bovenbouw gaan leerlingen stage lopen. Dit is de stap tussen school en werk en deze is daarom heel belangrijk.
Leerlingen krijgen ondersteuning van het stagebureau in het zoeken naar een passende stageplek en worden ook begeleid door een stagebegeleider. Deze onderhoudt contact met de leerling, ouders en het stagebedrijf, houdt de voortgang bij en gaat regelmatig op stagebezoek.  

In de Arbeidsmarktgerichte leerweg zijn stages over het algemeen gericht op het aanleren van voldoende vaardigheden en het zoeken naar een passende plek voor uitstroom. De stages in de Arbeidsmarktgerichte leerweg beginnen met een groepsstage wanneer ze hieraan toe zijn. Om te bepalen of een leerling voldoende vaardigheden bezit om op externe stage te gaan wordt een assessment stagegeschiktheid afgenomen. Als hieruit een positief advies komt kan de leerling starten met stage bij een extern bedrijf of instelling. De stage wordt naarmate uitstroom dichterbij komt steeds verder uitgebreid naar uiteindelijk drie of vier dagen. Het stagebureau begeleidt indien nodig ook de uitstroom.  

Stage

:

Help (nieuw venster)