Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Gentiaan College
  Gentiaanstraat 804
  7322 CZ Apeldoorn
  T 055 - 368 95 80
  info@GentiaanCollege​.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

ziekte & verzuim

Vrijstellingen en ontheffingen

In sommige gevallen kunnen kinderen niet het voorgeschreven aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar, of het moment waarop uw kind naar school gaat, te bespreken met de schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling wordt verleend of kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen kunt u terecht bij de schoolleiding.

Ziekmelding

Als uw kind ziek is, of er is een andere reden voor het niet verschijnen op school, dan dient u de school hiervan voor 8.25 uur op de hoogte te stellen. Wanneer wij voor 8.25 uur geen bericht hebben ontvangen over de afwezigheid van de leerling, dan geldt de afwezigheid als ongeoorloofd verzuim. Als uw kind voor 8.25 uur ziek is gemeld geldt dit als geoorloofd verzuim. Wij verzoeken u om afspraken bij de tandarts of huisarts zoveel mogelijk buiten schooltijd om te plannen. Een verzoek voor verlof kan worden aangevraagd met een speciaal formulier dat u kunt opvragen bij de leerkracht.

Bijzonder verlof

Alleen bij uitzondering kan een leerling bijzonder verlof krijgen. In alle gevallen moet u het verzuim schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de administratie.

praktisch

:

Help (nieuw venster)