Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Gentiaan College
  Gentiaanstraat 804
  7322 CZ Apeldoorn
  T 055 - 368 95 80
  info@GentiaanCollege​.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

AT groep Zorg

 • Een van de samenwerkingspartners van het Gentiaan College is At groep Zorg. ​ AT groep Zorg is een zorgaanbieder voor geestelijke gezondheidszorg en individuele begeleiding. We bieden behandeling en begeleiding vanuit de GGZ en de WMO.
AT groep Zorg werkt nauw samen met het VSO, in het bijzonder binnen de LINK klassen. Hiermee wordt een aanbod vormgegeven van zorg en onderwijs.
 
Door samen te werken wordt zorg voor leerlingen dichtbij en zelfs in de school gebracht. We bieden zowel behandeling en diagnostiek, als begeleiding binnen het Gentiaan College. Hierdoor wordt het lesuitval voor de leerling tot een minimum beperkt. De leerkracht wordt ondersteund hoe om te gaan met het gedrag in de klas. Met als doel dat de basisondersteuning omhoog gaat en de leerling op school kan blijven.
 
\We hanteren een integrale aanpak waarbij niet alleen de school, maar ook het gezin waarin de leerling leeft betrokken wordt bij de behandeling en handvaten krijgt.
 

samenwerking

:

Help (nieuw venster)