Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Gentiaan College
  Gentiaanstraat 804
  7322 CZ Apeldoorn
  T 055 - 368 95 80
  info@GentiaanCollege​.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

MEE Veluwe

Brug tussen kind, ouders, school en ondersteuning
MEE Veluwe biedt schoolmaatschappelijk werk op de Van Voorthuysenschool. Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening die erop gericht is om problemen bij leerlingen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Problemen zoals opvallend gedrag, pesten, schooluitval, faalangst, problemen met slapen of eten of problemen in de thuissituatie. 
 
De schoolmaatschappelijk werker van MEE is onafhankelijk en toegankelijk voor ouders, leerlingen en de school. Hij/ zij handelt altijd vanuit het belang van de leerling, biedt lichte ondersteuning, kent de lokale organisaties en instanties goed en kan hiermee snel schakelen. Zo vormt de schoolmaatschappelijk werker een brugfunctie tussen het kind, de ouders, de school en
(jeugd-)zorginstellingen.

samenwerking

:

Help (nieuw venster)