Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Gentiaan College
  Gentiaanstraat 804
  7322 CZ Apeldoorn
  T 055 - 368 95 80
  info@GentiaanCollege​.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

samenwerking

 • Binnen het passend onderwijs wordt het steeds belangijker een goede samenwerking te hebben met het regulier onderwijs en andere partners. Samen kunnen we werken aan een passend plan voor uw zoon/dochter.
​Het Gentiaan College werkt samen met scholen voor regulier onderwijs (VO en MBO), Centrum voor Jeugd en Gezin, leerplicht, Tactus, at.goep Zorg en de hulpverlenende instanties binnen Apeldoorn en omstreken.

samenwerking

:

Help (nieuw venster)