Even voorstellen: De COVID-19 functionaris

Interview met Daniëlle Achtereekte,

Door: Hendrien Zijlstra

Dag Danielle,
Je werkt als leraarondersteuner op het Gentiaan College in de Linkklassen, daarnaast heb ook andere taken voor de hele school, welke taken zijn dit?

Dat klopt. Ik ben naast leraarondersteuner secretaris bij de Medezeggenschapsraad, Preventiemedewerker en COVID-19 functionaris. Ik vind het interessant om mee te kunnen denken met het beleid op het Gentiaan College. Het is belangrijk dat leerlingen, ouders en medewerkers gehoord en gezien worden.

Je bent preventiemedewerker, wat houdt dat in? 
Iedere school is verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen. De preventiemedewerker zorgt samen met de directie voor een veilige en gezonde school. Een school waar iedereen zich prettig voelt.

Welke taken voer je dan uit?
Ik adviseer aan en werk samen met directie, ondernemingsraad en arbodienst voor goede arbeidsomstandigheden. Daarvoor werk ik mee aan het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en daaruit voorvloeiend maken we een Plan van Aanpak. Hierin staat bijvoorbeeld of het schoolgebouw en lokalen veilig zijn of dat er actie moet worden ondernomen om de veiligheid te verbeteren. We onderzoeken of er genoeg bedrijfshulpverleners zijn en of er geregeld ontruimingsoefeningen worden gedaan. Ik help mee met opstellen van het Plan van Aanpak, maar ik controleer ook of het goed wordt uitgevoerd. Twee maal per jaar informeer ik de medezeggenschapsraad hierover en ik heb ook goed contact met onze directeur Hendrien Zijlstra over het onderzoek en de uitvoering.

In coronatijd heb ik meegedacht hoe wij de school zo veilig mogelijk kunnen inrichten, daarbij rekening houdend met alle verplichte maatregelen. We willen iedereen binnen de mogelijkheden een fijne schooltijd geven, juist nu.

Ik zie mijzelf ook een beetje als een sfeerbeheerder. Wanneer op school de sfeer goed en veilig is, kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen.

Vanaf februari ben je ook de Covid-19 functionaris van de school. Wat houdt dat in? 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft onze school gevraagd om als één van de eerste scholen in Nederland deel te nemen aan het onderzoek/pilot COVID-19 sneltesten op middelbare scholen. Ik ben door Hendrien gevraagd om heel officieel de COVID-19 Functionaris te zijn. Ik heb hier ja op gezegd omdat ik vind dat het belangrijk is dat het Gentiaan College aan dit onderzoek meedoet. Zeker omdat het ministerie van plan is dit om de sneltesten op alle scholen in Nederland in te voeren. Nu kunnen wij als school meedenken en zijn de plannen nog aan te passen.

Als COVID-19 Functionaris draag ik zorg voor de praktijk op school. Ik denk mee over vragen als; waar komt de testlocatie in school, wat moet er gebeuren wanneer de sneltesten ingezet gaan worden, hoe werkt dit in de praktijk? Ik heb ook contact met de projectgroep van de Onderwijsspecialisten die het draaiboek opstellen. Ik probeer  vragen van collega’s en ouders zo goed mogelijk te beantwoorden.

Het is een interessante zoektocht die er hopelijk aan gaat bijdragen dat zoveel mogelijk leerlingen op school hun lessen kunnen volgen.

Sneltesten? Wat houdt dat in?
Wanneer in een klas iemand positief getest is op het coronavirus (dit is getest in een GGD teststraat) worden alle leerlingen en de leerkrachten van die klas gevraagd om een sneltest te doen. Deelname aan deze test is vrijwillig. Leerlingen kunnen ook besmet zijn met het coronavirus als ze geen klachten hebben. Ze kunnen het virus dan ongewild verspreiden. De sneltest laat zien of iemand wel of niet besmet is. Zo hopen wij dat een uitbraak op school voorkomen kan worden.

De sneltest is een vriendelijker manier van testen dan de PCR-test in de GGD teststraat.


Wat maakt het werken op het Gentiaan College voor jou zo speciaal? 
Ik vind het heel prettig om in een team samen te werken. Samen zorgen wij voor goed onderwijs. Wij kijken naar wat leerlingen wel kunnen, we bouwen aan een veilige leeromgeving. Het is mooi om te zien dat leerlingen opbloeien en zich ontwikkelen tot een zelfverzekerd persoon met zijn eigen karakter en eigenaardigheden.

De jongeren houden mij letterlijk jong, heerlijk die humor en puber“problemen”. Ze zijn nieuwsgierig en houden mij geregeld een spiegel voor.


Wat zou je verder aan de ouders/groepsleiding willen meegeven/vertellen?
Ik wil tegen ouders/verzorgers zeggen wanneer je vragen of zorgen hebt, deze te delen met school. Stel je vraag aan de groepsleerkracht, MT, medezeggenschapsraad of gewoon persoonlijk aan mij. Maak van je hart geen moordkuil.

 

Met vriendelijke groet,

Daniëlle Achtereekte en Hendrien Zijlstra