Website Samenwerking Autisme Apeldoorn

Binnen het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) bundelen mensen met autisme, naasten van mensen met autisme en professionals hun krachten. Het netwerk stimuleert een optimale samenwerking om zo een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen met autisme. Dit gebeurt onder meer door verbindingen te leggen, zodat we op de hoogte zijn van elkaars expertise en mogelijkheden.

 

Autisme Apeldoorn