Bezoek van oud-leerlingen

De laatste studiedag van schooljaar 2018-2019 voor medewerkers van het Gentiaan College stond grotendeels in het teken van LOB, Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Een van de onderdelen van deze studiedag was een speeddate met oud-leerlingen. Docenten en medewerkers mochten deze leerlingen alles vragen over hun tijd op het VSO, hun vervolgopleiding en waar ze terecht gekomen zijn.

In de gesprekken kwam ook de tijd op het VSO aan bod. Leerlingen hebben verteld wat ze prettig vonden, maar ze hebben ook verteld wat er verbeterd kan worden.  

Het was een inspirerende activiteit die door zowel de oud-leerlingen als de medewerkers als zeer zinvol werd ervaren.