Wie zijn wij

Het Gentiaan College biedt voortgezet speciaal onderwijs. Op onze school volgen leerlingen onderwijs die op dit moment geen passend onderwijs kunnen volgen op een reguliere school. De behoefte van iedere individuele leerling staat centraal, want iedere leerling heeft zijn eigen aanpak nodig, maar heeft ook zijn eigen talenten. Die geven wij graag alle ruimte. Samen met ouders, verzorgers en de leerling zelf werken we aan we een uitdagend toekomstperspectief.

Gentiaan College in beeld

Jezelf zijn  

Leerlingen op onze school worden opgeleid en voorbereid voor vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. Zij krijgen kennis en vaardigheden waarmee ze hun eigen, volwaardige plek in de maatschappij bereiken. De focus ligt hierbij op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze op vragen en problemen in de samenleving antwoorden kunnen vinden. Ook werken we aan het verder vergroten van het zelfvertrouwen van leerlingen. Welk onderwijs en welke ondersteuning een jongere precies nodig heeft en dus krijgt, verschilt per persoon. Hier mag je jezelf zijn!  

 

Laura, leerling op het Gentiaan College, neemt jou mee voor een kijkje in de school en een praatje met de leraren.

School en praktijk

Onze leerlingen krijgen het onderwijs zowel op school als in de praktijk. Samenwerken met uiteenlopende instanties, personen en bedrijven vinden wij daarbij belangrijk. Wij stemmen de begeleiding van iedere leerling af met ouders. Ook werken we intensief samen met onderwijs-, zorg- en maatschappelijke partners.  

Gemotiveerde medewerkers 

Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling. Onze medewerkers zijn gemotiveerd, betrokken en toegewijd. We maken tijd voor de aan ons toevertrouwde leerlingen. Ook reflecteren we op ons eigen handelen en leren we met en van elkaar. Zo blijven onze medewerkers zich voortdurend ontwikkelen en vernieuwen.