Werken op het Gentiaan College

Op het Gentiaan College bieden we voortgezet speciaal onderwijs en ondersteuning. Onze leerlingen stromen uit naar vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. We bieden onze leerlingen gespecialiseerd onderwijs dat is gebaseerd op gedragsondersteuning. Dat doen we voor elke leerling op maat.

Ons onderwijs

Onze school heeft vier onderwijsteams, op basis van uitstroomrichting: arbeidsgericht, mbo-entree, vmbo basis/kader, tl/havo, onderbouw atheneum en de Link-klassen waar we nauw samenwerken met de zorg. De groepsleerkracht is als mentor verantwoordelijk voor gemiddeld 12 leerlingen. Leerlingen gaan gedurende de dag naar vak- en praktijklessen volgens het lesrooster. Het team wordt ondersteund door onderwijsondersteuners, stage- en trajectbegeleiders en de commissie van begeleiding.

We werken in ons onderwijs veel samen met partners en met de ouders van onze leerlingen. Leerlingen volgen trainingen voor hun sociaal emotionele ontwikkeling die we organiseren samen met zorgmedewerkers. Voor stages en praktijkvakken werken we samen met bedrijven in de regio, en we werken samen met organisaties in de woonplaatsen van onze leerlingen voor de vele sport- en cultuuractiviteiten die we organiseren en waarin we leerlingen begeleiden. Maatwerk en het organiseren van betekenisvol onderwijs staan centraal.

In alles wat we doen komen de kernwaarden Vaardig, Verbinden en Vertrouwen terug. Ook hangen er posters in de hele school waarop de kernwaarden zijn uitgewerkt in gedragsregels.

Wat houdt werken bij ons in

Je werk is afwisselend want iedere leerling heeft een andere ondersteuningsbehoefte. Je schakelt voortdurend in je aanpak en speelt in op wat een leerling nodig heeft, zonder het doel uit het oog te verliezen. Nieuwsgierig zijn naar wat er speelt bij leerlingen is belangrijk, want gedrag komt altijd ergens vandaan. Je kijkt verder dan het gedrag dat je ziet want alleen als je daar oog voor hebt, kun je de flexibiliteit en nabijheid bieden die leerlingen van jou nodig hebben. Om voor elke leerling het juiste onderwijsaanbod te realiseren zet je jouw creativiteit in en werk je samen. Je ziet kansen, je hebt lef en je neemt initiatief.

Gebrek aan concentratie, hechtingsproblemen, heftige emoties; je maakt het allemaal mee. Dit vraagt van jou als leraar dat je duidelijk bent, helder communiceert en structuur biedt. Voor onze leerlingen is het nodig dat je veilig en voorspelbaar bent. Daar hoort ook bij dat je stevig in je schoenen staat en jezelf bent. Leerlingen zeggen daarover: ‘wanneer je hier niet jezelf bent, hebben we dat in 3 minuten in de gaten”.

Alleen als team kunnen we goed maatwerk bieden. Samenwerken en leren van elkaar is daarvoor de basis. Gelukkig heb je veel collega’s die elke dag voor dezelfde uitdagingen staan. Je zoekt hen op als je hulp nodig hebt zodat je samen kunt leren en reflecteren. We hebben handreikingen die ons helpen om vanuit dezelfde uitgangspunten te werken, maar er is geen boekje voor hoe je dit werk in de praktijk doet. Leren doen we met elkaar. Daarvoor heb je een flinke dosis vertrouwen, durf en relativeringsvermogen nodig.

Het team

Op het Gentiaan College werken ruim 100 medewerkers die samenwerken in 4 onderwijsteams. Ons team is dynamisch, vol energie en gaat voor elkaar en voor de leerlingen door het vuur. Op onze school werken groepsleraren, praktijk- en vakleraren, onderwijsondersteuners, gedragswetenschappers, zorg coördinatoren, maatschappelijk werkers en andere disciplines nauw samen. De schoolleiding bestaat uit 3 teamleiders en een directeur.

Wat ons kenmerkt is een aanstekelijk enthousiasme om er wat van te maken voor leerlingen. Zo ontstaan vaak spontane initiatieven om iets moois met onze leerlingen te organiseren, waar ze weer van kunnen leren en groeien. Collega’s delen onderling veel. Van professioneel overleg en elkaar ondersteunen in het werk tot en met gezellige borrels. Iedereen, ook jij, brengt kwaliteiten en talenten in die voor de hele school van waarde zijn. Daarnaast zoeken we ook samen naar wat we nodig hebben om verder te kunnen ontwikkelen. Je stelt daarvoor je eigen leerdoelen en maakt hierover afspraken. En als nieuwe collega krijg je een mentor die jou helpt om je goed in te werken.

De Onderwijsspecialisten

Als je bij ons komt werken, krijg je een dienstverband vanuit De Onderwijsspecialisten. Binnen deze stichting werken 25 scholen samen aan onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Samen laten we elk kind groeien.

Vacatures

Momenteel is er geen vacature op onze school. Klik op onderstaande link voor de vacatures bij één van onze andere scholen van De Onderwijsspecialisten.