Begeleiding in de klas

Leerlingen hebben een vaste groep met groepsleerkrachten. Daarnaast gaan zij voor verschillende (praktijk)vakken naar vak- of praktijkdocenten. Alle leerkrachten van het Gentiaan College zijn bevoegd om onderwijs te geven aan onze leerlingen. Ze hebben kennis van en ervaring met de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In sommige klassen is (een deel van de tijd) een onderwijsondersteuner aanwezig voor extra ondersteuning van leerlingen en leerkracht.