Cultuur- en bewegingsonderwijs

Alle leerlingen volgen twee keer per week bewegingsonderwijs. Deelname is verplicht, behalve als leerlingen dit niet kunnen om een medische reden of omdat het niet binnen het begeleidingsprogramma van de leerling past. Onze school heeft twee sporthallen, een fitnessruimte en een dojo. Special Heroes Sport en Art is geïntegreerd in het onderwijsaanbod. Het voortgezet speciaal onderwijs en het speciaal onderwijs in Apeldoorn hebben samen een combinatiefunctionaris. Deze functionaris geeft bewegingsonderwijs en voert ondersteunende taken uit op het gebied van sport en vrije tijd. Zo kan de combinatiefunctionaris:  

  • activiteiten op school stimuleren voor leerlingen;  
  • helpen bij het vinden van een geschikte (sportieve) vrije tijdsbesteding voor leerlingen;  
  • adviseren welke vereniging een goede plek zou kunnen zijn om de gewenste sport te beoefenen;  
  • leerlingen en ouders begeleiden in de stap naar een vereniging;  
  • de vereniging ondersteunen bij het werken met leerlingen uit onze doelgroep.  

 

Ook kunst en cultuur vinden we belangrijk. We bieden leerlingen verschillende expressieve vakken, zoals CKV en beeldende vorming. Vakken als algemene technieken en houtbewerking hebben technische leerdoelen, maar bieden ook een creatieve uitdaging voor de leerlingen.