Stage

In de bovenbouw lopen leerlingen stage. Dit is de stap tussen school en werk en daarom erg belangrijk. Bij het zoeken naar een passende stageplek worden leerlingen ondersteund door het stagebureau. Tijdens hun stage worden ze begeleid door een stagebegeleider. Die onderhoudt contact met de leerling, ouders en het stagebedrijf.  

 

mail

In het arbeidsgerichte onderwijs zijn stages gericht op het aanleren van vaardigheden en het zoeken naar een passende plek voor uitstroom. Als de leerlingen eraan toe zijn, beginnen ze met een interne stage en/of groepsstage. De stage wordt naarmate uitstroom dichterbij komt, steeds verder uitgebreid naar uiteindelijk drie of vier dagen. De (praktijk)lessen op school worden nog meer gekoppeld aan de doelen gericht op werken. Het trajectbureau begeleidt dit traject intensief en onderhoudt daarbij tevens contacten met betrokken partijen en begeleidt indien nodig ook de uitstroom.

Ook voor leerlingen die uitstromen naar vervolgonderwijs bieden we diverse stages aan. We koppelen stages aan het vak LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding). Zo staat stage niet op zichzelf, maar is deze ondersteunend om de juiste vervolgroute te kiezen.

Leerlingen van vmbo bb en vmbo kb gaan na het tweede leerjaar stagelopen. In het derde leerjaar is dat twee weken snuffelstage. In het vierde jaar lopen ze een dag per week stage. Leerlingen in 4TL lopen ook een dag in de week stage ter voorbereiding op een vervolgopleiding en om werknemersvaardigheden te leren. Naast de stage verzorgen we bedrijfsbezoeken en proberen wij, bijvoorbeeld door middel van gastlessen, het bedrijfsleven de school in te krijgen. Zo krijgen leerlingen een duidelijker beeld van het werkveld en hun eigen wensen en mogelijkheden daarin.