Stage

In de bovenbouw lopen leerlingen stage. Dit is de stap tussen school en werk en daarom erg belangrijk. Bij het zoeken naar een passende stageplek worden leerlingen ondersteund door het stagebureau. Tijdens hun stage worden ze begeleid door een stagebegeleider. Die onderhoudt contact met de leerling, ouders en het stagebedrijf.  

In het arbeidsgerichte onderwijs zijn stages gericht op het aanleren van vaardigheden en het zoeken naar een passende plek voor uitstroom. Als de leerlingen eraan toe zijn, beginnen ze met een groepsstage. De stage wordt naarmate uitstroom dichterbij komt, steeds verder uitgebreid naar uiteindelijk drie of vier dagen. Het stagebureau begeleidt indien nodig ook de uitstroom.  

Leerlingen van vmbo bb en vmbo kb gaan na het tweede leerjaar stagelopen. In het derde leerjaar is dat twee weken snuffelstage en in het vierde jaar een week per dag stage. In het vierde lopen ze een dag per week stage. Het doel is ervaren hoe het er in een bedrijf aan toe gaat, en praktische vaardigheden en werknemersvaardigheden aanleren. Leerlingen in 4TL lopen een dag in de week stage ter voorbereiding op een mbo-opleiding.