Toelating

Voor de toelating van uw zoon of dochter tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband in uw regio bepaalt of deze wordt afgegeven. U kunt zo’n verklaring niet zelf aanvragen. De school waar uw kind staat ingeschreven of waar u uw kind heeft aangemeld, neemt deze taak op zich.

 

Let op: vanaf maandag 10 juni 2024 hebben wij een wachtlijst voor de plaatsing van nieuwe leerlingen. Het beleid is op te vragen via secretariaat@gentiaancollege.nl. 

Aanmelden

Voor meer informatie over aanmelden kunt u contact opnemen met de afdeling aanmelding via aanmelding@gentiaancollege.nl of T 055 - 368 95 80.