Contactmomenten met ouders

Op deze pagina vindt u informatie over de contactmomenten tussen ouders en school.

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond waar uitleg wordt gegeven over de doelstelling, inhoud en organisatie van het schooljaar. Sommige leerkrachten geven de uitleg aan alle ouders tegelijk, in andere groepen houdt de groepsdocent individuele informatiegesprekken. Het gaat om algemene informatie.  

Individuele contactmomenten

Elk jaar zijn er drie individuele contactmomenten voor ouders. Daar worden onder andere het rapport en het ontwikkelingsperspectiefplan besproken en ondertekend. Ook kunt u met vakleerkrachten, stagebegeleider, maatschappelijk werker, gedragswetenschapper, intern begeleider, teamleider of locatiedirecteur spreken. Dit kunt vooraf aanvragen met het formulier dat u bij de uitnodiging krijgt.