Onderwijsuren op jaarbasis

In schooljaar 2019 - 2020 volgen de leerlingen van het Gentiaan College 1005 uur onderwijs (1000 uur is de norm). De examenleerlingen volgen 754 uur onderwijs; de norm hiervoor is 750 uur. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het activiteitenrooster.

Lestijden onderbouw

Les 1
8.30 – 9.15 uur
Les 2
9.15 – 10.00 uur
Les 3
10.00 – 10.45 uur
Pauze
10.45 – 11.00 uur
Les 4
11.00 – 11.45 uur
Les 5
11.45 – 12.30 uur
Pauze
12.30 – 12.45 uur
Les 6
12.45 – 13.30 uur
Les 7
13.30 – 14.15 uur

Lestijden bovenbouw

Les 1
8.30 – 9.15 uur
Les 2
9.15 – 10.00 uur
Pauze
10.00 – 10.15 uur
Les 3
10.15 – 11.00 uur
Les 4
11.00 – 11.45 uur
Pauze
11.45 – 12.00 uur
Les 5
12.00 – 12.45 uur
Les 6
12.45 – 13.30 uur
Les 7
13.30 – 14.15 uur

Pauzes


Leerlingen kunnen binnen, in de aula, of buiten op het plein pauze houden. In de aula en op het plein is intensief toezicht.