Ziekmelding en bijzonder verlof

 

Ziekmelding 

Is uw zoon of dochter ziek? Of kan hij/zij om een andere reden niet op school verschijnen? Dan moet u de school dat voor 08.25 uur laten weten. Als wij voor 08.25 uur geen bericht hebben ontvangen over de afwezigheid van de leerling, geldt de afwezigheid als ongeoorloofd verzuim. 

Bijzonder verlof  

Alleen bij uitzondering kan een leerling bijzonder verlof krijgen. In alle gevallen moet u het verlof schriftelijk aanvragen bij de teamleider van de school. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de administratie.